har kommet langt
øverst Aftenposten var vakkert Skjell kjønn